Nhà mặt đường

Mặt Tiền 138 Đội Cung p9 q11 ( 3.35* 16 ) 7 Lầu 11.7 Tỷ
0 m2
0 x 0 m
_
0 tầng
0 phòng
11,700,000,000 VNĐ